Informatie

We hebben zoveel mogelijk informatie op onze website gepubliceerd. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen via ons contactformulier. 


Verhaal van een ouder


Met de rug tegen de muur!!

 

Mijn lieve internaliserende 10 jarige zoon met MCDD. 2x een depressie 1x een psychose, dwang en een enorm laag zelfbeeld. Vastgelopen op regulier en daarna twee keer naar speciaal basisonderwijs (SBO) SBO had ZONDER ouders hierover in te lichten een nieuw beleid doorgevoerd. De school zou niet meer voor autistische kinderen zijn maar ook voor kinderen met gedragsproblemen. Tot overmaat van ramp kwam er ook nog een jonge onervaren juf voor de klas wegens bezuinigingen. In de herfstvakantie heb ik haar gemaild met de vraag of mijn zoon overvraagd werd? Ik kreeg hierop nihil een reactie. Na de herfstvakantie ging het snel en belande mijn zoon in een psychose waarvoor opname. Ik heb hem thuis weer stabiel gekregen en zijn zelfvertrouwen kwam weer terug!. SBO had een nieuwe groep met uitsluitend internaliserende kinderen. Mooi, een frisse start waarin ik hem moest begeleiden in de klas. Maar helaas werd het toch een klas met ook externaliserende kinderen.Mijn zoon kon het niet, maar op school zagen ze een sociaal gewenst lief jongetje.Thuis ging zijn gedrag weer achteruit. Aan de bel getrokken en er volgde een gesprek met school, leerplicht en samenwerkingsverband. Dat gesprek... waar ik nu EMDR voor krijg........Ik gaf aan dat mijn zoon 1 op 1 begeleiding nodig had.Toen draaide alles om. Wij hadden de opname bij een centrum voor kinder-en jeugdpsychiatrie  niet afgemaakt, ik moest maar in therapie en mijn zoon moest naar een centrum voor autisme.Toen ik dit weigerde, werd er letterlijk gezegd. Jullie kunnen kiezen of je zoon komt maandag op school en we gaan nu doordrukken of jullie laten hem opnemen bij een centrum voor autisme. De leerplicht stond achter school zonder ook maar ons verhaal te horen!! Gelukkig hadden we een goede kinderpsychiater achter ons staan, die ik nog steeds eeuwig dankbaar ben, die stelde dat mijn zoon niet naar school kon en stelde dat het centrum voor autisme ook geen ook geen optie was. En school?? Die kwam met alles weg. Mijn kind een psychose door hun, verkeerde begeleiding, beleidswijziging zonder ouders daar over te informeren... En dan is het mijn schuld? Machteloos is het goede woord hiervoor!