Cliëntraad 

In de Cliëntenraad zitten betrokken ouders, verwanten en verzorgers die willen dat de zorg voor de kinderen en jongeren van Stichting LOEK@YOU goed blijft en nog beter wordt. De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van Stichting LOEK@YOU.

Eén keer per kwartaal komt de cliëntenraad bij elkaar en bespreken zij onderwerpen die te maken hebben met de organisatie. Dit kunnen onderwerpen zijn die door de leden van de raad zelf aangedragen worden, maar cliënten die niet in de cliëntenraad zitten kunnen ook onderwerpen aandragen. We willen graag weten wat goed gaat en welke dingen beter kunnen bij Stichting LOEK@YOU. De cliëntraad gaat met deze informatie aan de slag.

Het bestuur van Stichting LOEK@YOU kan de cliëntenraad ook om advies vragen. Het kan gaan om een breed scala aan onderwerpen zoals bijvoorbeeld service, sfeer, het omgaan met klachten en kwaliteitsbeleid. 

De cliëntenraad van Stichting LOEK@YOU bestaat uit drie leden. Wanneer een vacature vrij komt wordt dit kenbaar gemaakt aan alle ouders middels een vacature. Mochten er meerdere geïnteresseerden zijn voor de functie, dan worden nieuwe leden door middel van een stemming gekozen. leden. Wanneer een vacature vrij komt wordt dit kenbaar gemaakt aan alle ouders middels een vacature. Mochten er meerdere geïnteresseerden zijn voor de functie, dan worden nieuwe leden door middel van een stemming gekozen.