De mogelijkheden en kosten

Stichting LOEK@YOU ontwikkelt en organiseert passende activiteiten en ondersteuning voor kinderen en jongeren met problemen op school, die vastgelopen zijn in het onderwijs of zelfs thuiszitten. De Stichting gaat uit van een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee mag doen. Mee mogen doen, maar vooral ook mee kunnen doen vanuit je eigen kracht is erg belangrijk voor kinderen. Volgens Stichting LOEK@YOU is voor dat mee kunnen doen, soms tijdelijk of blijvend iets extra’s nodig. 

De Stichting biedt dat extra’s, door onder meer de openstelling van een ‘Ontmoet-en-doet ruimte’:  een locatie waar kinderen en jongeren samen met anderen (educatieve) activiteiten ondernemen. De Ontmoet-en-doet ruimte draagt bij aan het voorkomen van een dreigend sociaal  isolement. Ook biedt de Stichting verschillende talentprogramma’s aan. Daarbij helpen vrijwilligers in de rol van ‘educatie-maatje’ een kind zijn of haar talent te ontdekken. Een positieve benadering en deskundige begeleiding vanuit de Stichting zijn gegarandeerd. Tenslotte worden activiteiten ontworpen en uitgevoerd om aan te sluiten bij de interesses van de kinderen, om zo ontwikkeling te stimuleren op een manier die past bij het kind op dat moment. 

Een ander initiatief is “Vier Plezier”. Kinderen die niet deelnemen aan onderwijs missen sociale activiteiten zoals een schoolkerstdiner, schoolreisje, sportdag, Kinderboekenweek etc. Stichting LOEK@YOU organiseert met regelmaat aangepaste sociale activiteiten voor kinderen. Met behulp van vrijwilligers kunnen de kinderen en jongeren dan toch ‘meedoen’. 

Voor ouders organiseert de Stichting contactbijeenkomsten om hun zorgen en ervaringen te kunnen delen. Stichting LOEK&YOU zet daarnaast in op preventie van (dreigend) schooluitval. Er wordt voorlichting gegeven aan ouders en professionals in zorg en onderwijs vanuit een visie waarin welzijn (zorg) en ontwikkeling (onderwijs) elkaar versterken en waarbij het kind centraal staat. De Stichting heeft ook mogelijkheden om individuele begeleiding voor kinderen in het kader van de Jeugdwet (PGB of ZIN (in bepaalde gevallen)) te organiseren, waarbij zorg en onderwijs elkaar versterken. De stichting is namelijk aangesloten bij zorgcoöperatie Brabant. 

 
Als een kind thuis komt te zitten zonder school, dan zie je vaak dat er vanuit de beperkingen van een kind gewerkt gaat worden. Er wordt vaak gezegd...dit kan hij niet en dat kan hij niet… enzovoorts. Er ontstaat vaak een negatieve flow. Stichting LOEK@YOU werkt vanuit de mogelijkheden van een kind want ieder kind heeft talenten en kwaliteiten alleen zijn ze door de omstandigheden die zijn ontstaan zoek geraakt. Door aandacht te geven aan zaken als zelfvertrouwen opbouwen, talenten en behoeften, zelfbeeld, hoopt Stichting LOEK@YOU, dat het kind uiteindelijk weer in een positieve flow komt. De stichting gaat dit doen door ondersteuning te bieden op drie vlakken. We bieden ondersteuning thuis aan als een kind thuis zit zonder school, we bieden ondersteuning op school aan ter voorkoming van uitval en na terug keer van school, we bieden ondersteuning op een locatie van Stichting LOEK@YOU aan. We noemen dit een veilige locatie waar een kind tot rust kan komen, aan zelfinzicht en aan talenten en behoeften kan werken. De veilige locatie kan men ook zien als tussenstation. Als een kind thuis komt te zitten, is de stap naar school toe heel erg groot. Door een tussenstation te creëren, wordt deze stap al een stuk kleiner gemaakt. Daarnaast creëert Stichting LOEK@YOU tussen de verschillende stappen in flexibiliteit. Er is ruimte om mee te bewegen met het kind. Gaat het een dagje niet zo goed, dan vindt de begeleiding thuis plaats, gaat het goed dan gaan we samen naar de locatie van Stichting LOEK@YOU. Natuurlijk hopen we dat het kind uiteindelijk volledig op de locatie zal blijven of op school. Men kan het ook andersom bekijken. Een kind valt uit uit school maar kan door de tussenstap bij Stichting LOEK@YOU naar de locatie komen, terwijl het anders thuis zou komen te zitten. Hierdoor is de stap terug naar school vele malen kleiner.