Waarom hebben we deze stichting opgericht? 

In Nederland ondervinden duizenden kinderen en jongeren moeilijkheden op school of zitten thuis omdat er geen of te weinig passend onderwijs geboden wordt. Voor velen van deze leerlingen, is er geen passende onderwijsplek. Dit heeft grote gevolgen voor ouders, kinderen en jongeren want leerlingen ondervinden stress, doen negatieve ervaringen op of zitten thuis, bij de ouders/opvoeders, zonder sociale contacten van leeftijdsgenoten. Wat ze wel hebben is schade, opgelopen door hun ervaringen in het onderwijs. Het zich veilig voelen in de samenleving én het vertrouwen hebben in zichzelf is beschadigd. Ze worden uitgesloten van het leerrecht, er wordt niet voldaan aan passend onderwijs. Voor ouders brengt het ernstige beperkingen met zich mee. Ouders moeten soms hun baan op zeggen, om hele dagen voor hun kind te kunnen zorgen. Daarnaast heeft het ook voor kinderen en jongeren grote gevolgen. Denk aan de beperking van de sociale contacten, de eigen rust en de geestelijke, lichamelijke en emotionele gesteldheid.

Deze bevindingen hebben geleid tot het initiatief voor de oprichting van Stichting LOEK@YOU, waar de leerlingen in beeld zijn en waar wel een plekje voor hen is.