Doel stichting LOEK@YOU 


Stichting LOEK@YOU stelt zich ten doel:

a.    Kinderen en jongeren, waarvoor deelname aan (passend) onderwijs geen vanzelfsprekendheid is te helpen, zodat het welzijn, ontwikkeling en maatschappelijke participatie van die kinderen en jongeren binnen hun mogelijkheden tot volledige bloei kunnen komen.

b.    Ouders te ondersteunen bij hun zoektocht naar begeleiding op maat voor deze kinderen op de domeinen onderwijs en zorg.

c.    Het toegankelijk maken van voor deze doelgroep specifiek benodigde faciliteiten en omgevingen aan de kinderen, jongeren en hun begeleiders

d.    Het geven van voorlichting aan, het delen van kennis met, en bieden van ondersteuning aan organisaties en professionals op de domeinen onderwijs en zorg om de positie van die kinderen en jongeren te verbeteren.

e.    Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verbandhouden en daartoe bevorderlijk zijn