Kernprincipes en uitgangspunten

Bij de geboorte van een kind, gaat het kind direct natuurlijk leren. Kinderen leren namelijk zelfstandig lopen, praten enzovoort Ook in hun verdere leven, zijn kinderen en ook jongeren, doorlopend bezig met het vormen van hun wereldbeeld. Je kan dit zien als een opgeblazen ballon. In de ballon is alles bekend en hierdoor dus ook een deel van de wereld van deze persoon, maar buiten de ballon is alles nog onbekend. Bij een kind is de ballon nog klein en het kind is voortdurend bezig deze op te blazen met kennis en vaardigheden (competentie worden opgedaan).

Kinderen leren (normaal gesproken), van nature zonder dwang. Ze leren omdat ze innerlijk gedreven zijn om dingen te willen begrijpen en om bepaalde dingen te kunnen doen. Opgroeien is dan ook een proces van kennis die voortdurend wordt vergroot (Hartman-Bakker, 2009).

Echter gebeurt dit op deze manier, omdat de randvoorwaarden voldoende zijn om je van nature te ontwikkelen en om dus te gaan leren. Een kind doet namelijk kennis en vaardigheden op:

  • Als hij/zij eraan toe is om te leren (eigen tempo)
  • In een omgeving die hij zij zelf kiest (rustige/drukke omgeving)
  • Op een manier die bij hem/haar past (alleen/samen/methode/ervaringsleren)
  • Als hij/zij gemotiveerd is door iets waar deze persoon interesse in heeft (meervoudige intelligentie/behoeften/leerstijlen

Deze randvoorwaarden kunnen voor iedere persoon anders zijn. Dit heeft te maken met waarden, interesses, vaardigheden, ervaringen enz. (Mourik, 2010). 

Als de balans tussen deze randvoorwaarden optimaal is, kan een kind zich ontwikkelen en is er ruimte om te leren. Echter vanaf het moment dat een kind naar de basisschool gaat, moet het zich gaan aanpassen aan de regels van school en de regels van de klas (denk aan: dag-structuur/ meerdere kinderen in de klas/methoden/buiten spelen op gezette tijden/huiswerk maken/verschillende vakken/eisen (niveau) van het schooljaar waar het kind aan moet voldoen/examens enz.

Het natuurlijk leren van het kind wordt onderbroken en daardoor ook flink beperkt. Er wordt verwacht dat het kind of de jongere, zich “gewoon” aanpast aan het schoolconcept. Maar niet voor elk kind en elke jongere gaat dit als vanzelfsprekend. Het kan zomaar gebeuren, dat de randvoorwaarden om te leren (die voor elk kind verschillend zijn), er niet meer zijn of dat ze niet voldoende aanwezig zijn.

Hierdoor kunnen er allerlei moeilijkheden ontstaan zoals: gedragsproblemen, het moeilijk vinden op school, weerstand tegen school, een burn-out oplopen door overvraging enz. Op deze manier komt het Wel-Zijn van deze kinderen/jongere komt in gevaar!     

            

Team LOEK@YOU is er juist voor deze kinderen.