Missie en visie

INLEIDING

Stichting LOEK@YOU is van mening dat alle kinderen en jongeren, gezond en veilig moeten kunnen opgroeien. Hierbij hoort in onze ogen ook het leerrecht wat in Nederland van kracht is. Toch is dit niet voor elk kind of elke jongere zo vanzelfsprekend. Onderwijs zou in onze ogen leuk moeten zijn, nuttig en leerzaam maar voor menig kind is onderwijs in Nederland, moeilijk, onveilig of zelfs heel erg zwaar. Het is zelfs zo, dat in Nederland duizenden kinderen en jongeren thuis zitten omdat er geen passend onderwijs is voor hen. Op deze manier worden kinderen en jongeren uitgesloten van het leerrecht, het Wel-Zijn van deze kinderen wordt aangetast en sommigen worden er zelfs ziek van.

De bovenbeschreven doelgroep is een inspiratiebron voor het team van Stichting LOEK@YOU. Voor een kind/de jongere is niet gemakkelijk om dit mee te maken in de jonge jaren. Daarom vinden wij het beter om dit soort situaties zoals escalatieproblemen en (vroegtijdig) schooluitval te voorkomen.

MISSIE

Voor kinderen en jongeren die extra ondersteuning nodig hebben op school óf Kinderen en jongeren die in die uitzonderlijke situatie zitten waarin zij niet mee kunnen doen in het onderwijs, bieden wij de mogelijkheid om te Leren Op Eigen Kracht waarbij Wel-Zijn en ontwikkeling hand in hand gaan.  

VISIE

Wij vinden het belangrijk dat ieder mens zichzelf mag zijn, ook als een leerling gedrag laat zien wat voor “de samenleving” als niet gewenst of als moeilijk gedrag wordt gezien. In onze ogen is gedrag slechts een uitlaatklep, wat door bepaalde redenen, op “een wat onhandige manier” wordt geuit. Dit gedrag is niets meer dan een signaal wat wordt afgegeven. Het signaal bij dit niet gewenste gedrag is, dat er (nog) niet aangesloten wordt bij wat het kind of deze jongere nodig heeft. We zien het als onze taak om wel aan te sluiten bij de behoefte waar om wordt gevraagd. Signalen van ongenoegen neemt Stichting LOEK@YOU altijd serieus. We vinden het belangrijk om zonder oordeel maar op een nieuwsgierige manier naar het kind te kijken. Wie is het kind/de jongere achter het gedrag? We kijken en luisteren vanuit openheid en zonder oordeel en reageren vanuit empathie is de basis van ons handelen.

We handelen vanuit rust en nemen de tijd nemen voor elk kind/ de jongere. Op deze manier krijgen we de kans om elkaar beter te leren kennen en creëren we de mogelijkheden om een relatie op te bouwen, waardoor verbinding ontstaat. Wij denken dat dit juist nodig is, om kinderen en jongeren gezond en veilig op te kunnen laten groeien én om de eigen kracht van het kind/de jongere op deze manier terug te brengen. Het Wel-Zijn van het kind/jongere verbeterd. Wel-Zijn en ontwikkeling gaan hand in hand. Pas als het Wel-Zijn is verbeterd, wordt in onze ogen ook de ruimte gecreëerd voor ontwikkeling en ontstaat meer ruimte om actiever ontwikkelingsgericht te gaan werken. Vanaf dan focussen we steeds meer op talenten waardoor steeds meer succeservaringen kunnen worden opgedaan. We onderzoeken wat het kind/de jongere nodig heeft en kijken waar de beweging is waardoor in onze ogen Leren Op Eigen Kracht kan ontstaan.