Carmen Koning

Rol

Vakspecialist en vrijwilliger.

Over

Mijn naam is Carmen Koning. Ik woon in Waalre, ben getrouwd en moeder van 3 kinderen, 2 dochters, Joëlla en Marijn, en een zoon Wander. Mijn studies, Pedagogische Academie, Toegepaste Onderwijskunde, Enneagram-coach en mijn werkervaringen hiermee bieden me een
kader, maar het meeste heb ik geleerd van de opvoeding van onze kinderen.

Ik ben zelf de moeder van een thuiszitter en als zodanig ervaringsdeskundige. Mijn oudste dochter viel twee keer uit op de middelbare school in de 3e en de 5e klas en zat lange tijd thuis. Mijn tweede dochter had vergelijkbare problemen met de middelbare school, maar leerde van het traject van haar oudere zus, koos een andere oplossing en wist zo uitval te voorkomen.
Onze zoon is ernstig slechthorend, draagt sinds zijn 3e jaar twee gehoortoestellen en heeft geheugen- en automatiseringsproblemen. Hij zat lange tijd op het speciaal onderwijs. Op een school voor spraak-/taalproblemen en slechthorendheid, een cluster 2 school. Slechthorendheid heeft een enorme invloed op je ontwikkeling: op je belevingswereld, je schoolwerk, je sociale contacten en je vrijetijdsbesteding. Al vanaf hele jonge leeftijd was ik continue Wanders tolk, die de wereld voor hem vertaalde, uitleg gaf en een context bood. Hierdoor heb ik heel goed leren afstemmen en volgen en de wereld begrijpelijk leren maken in heel eenvoudige en concrete bewoordingen. En met behulp van gebarentaal en andere visuele middelen.

Door nauwe samenwerking met de docenten van zijn nieuwe school en door mijn enorm intensieve thuisbegeleiding kon Wander 3 jaar geleden met goed gevolg (na 10 jaar speciaal onderwijs) de stap uit dit speciaal onderwijs maken naar een reguliere school. Ook hebben wij hem geleerd zelfstandig te reizen met het openbaar vervoer naar zijn middelbare school, 35 km van huis.
Het is mijn ervaring, en dat blijkt ook uit het bovenstaande, dat het bieden van een veilige (leer)omgeving, begeleiding op maat, grote betrokkenheid, enthousiasme en geduld tot prachtige resultaten kunnen leiden.

Mijn holistische benadering, mijn werkervaring en mijn praktijkervaringen wil ik bij LOEK@YOU graag inzetten voor de ouders en de kinderen. Wat is er mooier dan vanuit een veilige omgeving en persoonlijke betrokkenheid samen op zoek te gaan naar het unieke van elk kind? En dan wil je toch de ruimte bieden om deze unieke talenten naar buiten te brengen en verder te ontwikkelen! Dit in een team van enthousiaste en bekwame mensen die op basis van gelijkwaardigheid elkaar ondersteunen, inspireren en bouwen aan een beter begrip voor onze kinderen.

Laten we uitgaan van de kracht en groeimogelijkheden van kinderen. Dan is er zoveel mogelijk!