LOEK@US: HELP MIJN KIND IS EEN THUISZITTER

In de week van 1 t/m 8 juni 2018 vindt de landelijke Actieweek Thuiszitters plaats. Eenweek vol activiteiten die georganiseerd worden door verschillende organisaties. Stichting LOEK@YOU doet ook mee en verzorgt een thema avond voor ouders en opvoeders.

In Nederland zitten duizenden kinderen en/of jongeren thuis omdat er geen of te weinig passend onderwijs voor hen geboden wordt. Daarom is het tijd voor actie! Want je zult het maar mee maken… Het lukt je kind niet meer om naar school te gaan, of je kind voelt zich niet meer veilig op school en wordt er zelfs ziek van. Wat moet je dan? Als ouder zie je de toekomst van je kind toch volledig instorten?

In de landelijke Actieweek Thuiszitters organiseert Stichting LOEK@YOU op vrijdag 1 juni een thema avond. Speciaal voor lotgenoten wordt de avond verzorgt door en voor ouders. Het wordt een gezellige en interactieve thema avond. Locatie Stichting LOEK@YOU, Heuvelstraat 60, Veldhoven (regio Eindhoven).
De avond is bedoeld voor ouders/opvoeders van een kind welke (bijna of volledig) thuiszit zonder school. Deelname: gratis

Wil je deelnemen aan deze avond? Geef je op via info@lerenopeigenkracht.nl want VOL=VOL en vermeld: LOEK@US thema avond en het aantal personen met wie je komt.

Agenda vrijdag 1 juni 2018

  • 19:30 Inloop
  • 19:45 Opening van de bijeenkomst
  • 20:00 Interactieve activiteit
  • 20:30 Pauze
  • 20:45 Ervaringsdeskundigen Tom en Ruud
  • 21:15 Vragen stellen aan en conclusies van de avond
  • 21:30 Informeel samenzijn met een drankje en een hapje
  • 22:00 Einde

Wilt u deelnemen aan de besloten oudergroep LOEK@US voor ouders van (dreigende) thuiszitters, regio Brabant en Limburg zie onze Facebook groep.