Week van de thuiszitters thema-avond: (school)trauma

Landelijke actieweek thuiszitters

Tijdens de Landelijk Actieweek Thuiszitters vinden er door het hele land activiteiten plaats rond het terugdringen van thuiszitten.
Mooie initiatieven, goede voorbeelden en informatie worden volop gedeeld in de week van 3 tot en met 7 juni.

Thema-avond

Stichting LOEK@YOU geeft in deze week aandacht aan (school) trauma.

Elk kind maakt stressvolle gebeurtenissen mee. Dit hoort bij het leven.
In principe hoeven die geen gevolgen te hebben voor het kind, maar soms is het anders. De stresstolerantie kan door verschillende oorzaken lager liggen waardoor één of meerdere heftige, of intense ervaringen wél gevolgen heeft. We kunnen dan spreken van trauma.

Hoe uit trauma zich? Wat betekent dit voor het systeem? Wat zit er onder het gedrag en wat niet? Wat heeft het kind nodig? Wat en hoe kan begrip en inzicht bijdragen?
We proberen met deze avond wat meer inzicht, herkenning en ook wat handvatten te reiken over het begrip “trauma.”

Thema: (school) trauma
Doelgroep: ouders
Datum: 6 juni 2019.
Kosten: gratis
Adres: Heuvelstraat 60 in Veldhoven
Opgeven vereist via: info@lerenopeigenkracht.nl (Vol=vol)

Planning van de avond:

19.30 inloop
19.45 Start avond
21.45 Einde avond

Uitnodiging:

Uitnodiging thema avond schooltrauma