Joost Verstappen

Rol

Vakspecialist, casus-regisseur en vrijwilliger

Over

Mijn naam is Joost Verstappen. Ik woon in Eindhoven en ben opgegroeid in Someren.
In 2011 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlener (SPH) aan de Fontys in Eindhoven. Gedurende mijn opleiding en daarna heb ik gewerkt in het cluster 4 onderwijs (ZMOK). Tijdens die periode heb ik ervaren dat mijn passie ligt bij het werken met jeugdigen met leer en/of gedragsmoeilijkheden. Ik ben er van overtuigd dat als je hen het vertrouwen geeft wat zij nodig hebben en uitgaat van hun mogelijkheden je veel met hen kan bereiken. Ik zag ook dat je tijdens sport en spel activiteiten gericht met kinderen aan competentievergroting kunt werken.

Nadat ik afgestudeerd ben, was het een lastige tijd om binnen dit werkveld aan een baan te komen. Op dat moment speelde de transitie jeugdzorg en de veranderingen binnen het passend onderwijs. Ik heb toen voor mezelf een werkwijze op papier gezet waar ik deze veranderingen aan elkaar verbind. Ik ben er van overtuigd dat als je meer pedagogisch begeleiding inzet op school je kinderen die het nodig hebben meer aandacht kunt geven en er voor kunt zorgen dat zij minder snel uitvallen binnen het onderwijs. Naast het werken met jeugdigen ligt mijn passie bij het voetbal. Ik ben als voetballer zelf nog actief vooral in de zaal. En ben al meer dan 15 jaar actief als jeugdtrainer.

Sinds 2017 ben ik als ZZPer werkzaam binnen de sociale sector. En eind 2018 kwam Stichting LOEK@YOU op mijn pad. Een organisatie die perfect bij mij past. Ik vind het dan ook mooi dat ik hier mijn kennis en ervaringen in de praktijk kan brengen. En van waarde kan zijn voor kinderen die even extra steun kunnen gebruiken.