Anna-Lisa van den Groenendaal

Rol

vakspecialist en vrijwilliger

Over

Mijn naam is Anna-Lisa van den Groenendaal.
Ik vind het ontzettend leuk om kinderen/jongeren te ondersteunen bij hun ontwikkeling en persoonlijke groei. Ik heb de overtuiging dat met een enthousiaste en proactieve werkwijze mooie resultaten mogelijk moeten zijn. Kinderen begeleiden bij hun studie en loopbaan geeft mij veel energie.

Hierbij kan gedacht worden aan; communicatie, zelfvertrouwen, weerbaarheid & sociaal-emotionele ontwikkeling en indien nodig maatwerk ondersteuningsbehoeften.
Door de combinatie van docent Omgangskunde en jeugdzorgwerker bezit ik veel kennis en vaardigheden op vlak van het coachen/begeleiden van kinderen, jongeren en volwassen.
Binnen het (speciaal) onderwijs heb ik mezelf met name ontwikkeld in groepsgewijze- en individuele begeleidingstrajecten.
Het bieden van maatwerk en een oplossingsgerichte benadering vind ik hierbij belangrijk.
Dit doe ik door aan te sluiten bij de interesses van het kind/jongeren en het aanbieden van concrete handvatten om samen succeservaringen te creëren.

Met vriendelijke groet,

Anna-Lisa