Enquête – Stageopdracht HBO studie

Aan ouder(s) en opvoeder(s),

Als stagiaire HBO5 Orthopedagogische Begeleiding, heb ik bepaalde opdrachten. Een daarvan is zicht krijgen op het aantal thuiszitters in onze regio. Vandaar dat ik deze enquête hier in de groep zet.

Woont u in de regio Zuid-Oost Brabant of Noord Limburg, dan zou ik het erg op prijs stellen indien u even tijd wilt nemen om mij te helpen. Het vraagt hoogstens 5 minuten van uw tijd en ik ben u van harte dankbaar. Er hoeven geen namen ingevuld te worden.

Hartelijk dank!

Klik hier voor de enquête