Mieke

Rol

Vakspecialist en vrijwilliger

Over

Mag ik u voorstellen…

Aangenaam, mijn naam is Mieke Hendrikx. Ik ben 37 lentes jong en sinds half mei 2021 werkzaam bij Stichting LOEK@YOU als jeugd en gezinswerker (vakspecialist). Ik heb twee dochters en woon samen met Rob.

Hiervoor ben ik 12,5 jaar actief geweest als jeugdwerker. Waarbij de focus lag op talentontwikkeling. Dit probeerde we te bereiken middels de methodiek inspireren, leren en werken. We inspireerde de jeugd middels workshops, personen of evenementen. Waarop jeugd ging deelnemen aan lessenreeksen en mits de interesse en talenten dusdanig groot waren eventueel kon doorstromen naar een betaalde leerwerkplek of een eventuele werkplek.

De laatste 5 jaar van mijn carrière als jeugdwerker heb ik trainingen en workshops gegeven. Voornamelijk aan jeugd, maar ook aan professionals die werken met jeugd. Training op gebied van seksuele vorming en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, relaties, weerbaarheid en empowerment. Na mijn opleiding Social Work heb ik verschillende cursussen en trainingen gevolgd over bovengenoemde onderwerpen. Ik vind het belangrijk om jongeren te zien en daarin vooral te zien wat goed gaat, wat ze goed kunnen en waar ze zich goed bij voelen. Ik ga dan ook graag met de jongeren op onderzoek uit waar dat talent ligt en wat de jongere in een specifieke situatie nodig heeft en al zelf kan. Ik probeer jongeren te bereiken middels humor en aan te sluiten bij hun belevingswereld.