BOOST

BOOST, wat staat voor Building Our Own Strengths Together, is een uniek programma bij Stichting LOEK@YOU. Hier werken jongeren in kleine groepjes aan doelen op sociaal, cognitief, lichamelijk en emotioneel gebied. Na schooltijd nemen de jongeren deel aan verschillende activiteiten die gericht zijn op onder andere samenwerken, koken, zelfinzicht, leerstrategieën, plannen, sport en spel. Het programma is speciaal voor jongeren in het V(S)O en MBO. Jongeren die (tijdelijk) geen onderwijs volgen zijn ook welkom. BOOST kun je betalen vanuit PGB (jeugdwet, WMO of WLZ), een maatwerkovereenkomst vanuit jouw gemeente of financiering vanuit school.

BOOST start bij voldoende interesse. Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact met ons op.