Individuele begeleiding

Stichting LOEK@YOU biedt individuele begeleiding aan met een focus op natuurlijk leren en een ontwikkelingsgerichte benadering. De individuele begeleiding is gericht op kinderen, jongeren en jongvolwassenen met (meestal) een gemiddeld tot hoog IQ die problemen ervaren op school of zelfs zijn uitgevallen uit het onderwijssysteem. De begeleiding kan plaatsvinden op onze locatie, op de school van het kind of bij het kind thuis. We bieden ondersteuning aan in Zuidoost-Brabant, Noordoost-Brabant en de regio’s rondom Tilburg en Weert.

Bij ons start begeleiding met het volgen van het kind, het bouwen aan veiligheid en relaties, het verbeteren van welzijn en het in kaart brengen van behoeften en talenten. Dit alles zonder druk. We respecteren het eigen tempo van het kind en zorgen ervoor dat het welzijn gebord is voordat we naar de volgende fase gaan. Tijdens de individuele begeleiding werken we vanuit succesmomenten.

De volgende stap omvat het prikkelen, temperen en aanmoedigen van het kind, afhankelijk van de individuele behoeften. We werken aan het zelfvertrouwen van het kind én aan verschillende vaardigheden, zoals prikkelverwerking, sociale vaardigheden, educatieve vaardigheden en leren plannen/organiseren. Indien mogelijk nemen kinderen deel aan projecten van de stichting.

We richten ons op school voorwaardelijk gedrag op een veilige locatie. Ons doel is om in kleine stapjes terug te werken naar school, arbeid of dagbesteding. Daarnaast bieden we graag nazorg om het veilige gevoel van het kind te behouden. Op scholen werken wij graag preventief, om schooluitval te voorkomen.

Je kunt onze individuele begeleiding betalen vanuit PGB (jeugdwet, WMO of WLZ), een maatwerkovereenkomst vanuit jouw gemeente of financiering vanuit school.

Creatieve therapieën
Bij Stichting LOEK@YOU hebben enkele medewerkers een achtergrond in creatieve therapieën, waaronder dramatherapie en muziektherapie. Creatieve therapieën bieden een unieke manier voor kinderen om zich uit te drukken en te groeien. Neem gerust contact met ons op om te ontdekken wat mogelijk is met betrekking tot de creatieve therapieën die we aanbieden.

Jongerenveerkrachttest (12-14/15-18)
Bij Stichting LOEK@YOU hebben verschillende medewerkers de bevoegdheid om de Jongerenveerkrachttest van Michael Portzky af te nemen. De jongerenveerkrachtschalen worden gebruikt voor een inschatting van psychische draagkracht, suïcide-risicotaxatie en adviezen voor preventie van herstel bij jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud.