Informatie voor ouders/opvoeders

Passende activiteiten en ondersteuning

Stichting LOEK@YOU ontwikkelt en organiseert passende activiteiten en ondersteuning (zorg op maat) voor kinderen en jongeren die vastgelopen zijn in het onderwijs of zelfs thuiszitten. Hierbij wordt rekening gehouden met de interesses, om zo de ontwikkeling te stimuleren op een manier die past bij het kind of jongere.

Positieve, deskundige begeleiding

Stichting LOEK@YOU werkt vanuit het principe natuurlijk leren. Wij creëren een krachtige leeromgeving. Zo werken we samen met betrokken partijen zoals school en (zorg) instanties. Wij garanderen een positieve benadering en deskundige begeleiding.

Een krachtige leeromgeving is:

 • Een omgeving waarin veel interacties mogelijk zijn (het sociale aspect van leren)
 • Een omgeving die zo écht mogelijk is (leren in de context)
 • Een omgeving waarin leerlingen beschikken over de ‘kennisrijkdom’ die in de huidige maatschappij aanwezig is
 • Een omgeving waar docenten zich richten op leren zonder druk uit te oefenen tot leerprestaties

Bij een krachtige leeromgeving hoeven we ons niet te beperken tot schoolsituaties. De krachtigste leeromgeving is de maatschappij zelf. Voorbeelden van natuurlijk leren / ervaringsleren:

 • Leren in en van de natuur
 • Wandel coaching
 • Sociale vaardigheden opdoen in de maatschappij
 • Leren door mee te doen met workshops en talentprogramma’s
 • Leren op de computer door aan te sluiten bij de behoeften van het kind

Passende activiteiten, faciliteiten en ondersteuning

Stichting LOEK@YOU beschikt over verschillende locaties. Per kind wordt bekeken welke locatie het meest geschikt is (ruimte in de buurt van natuur, prikkelarme ruimte, educatieve ruimte). Dit doen we ook met de begeleiding. We hebben vakspecialisten met verschillende expertises. We maken een zo goed mogelijke match waarbij we rekening houden met de behoeften, doelen en/of interesses (talenten) van het kind of jongere.

Vormen van ondersteuning

 1. School – ter voorkoming van uitval en bij terugkeer naar school
 2. Thuis – wanneer een kind thuis zit en niet naar school gaat
 3. Locatie Stichting LOEK@YOU – veilige locatie

De locatie van stichting LOEK@YOU noemen we ook wel een veilige locatie en kun je zien als een tussenstation. Hier kan een kind of jongere tot rust komen, aan zelfinzicht en aan talenten werken. Als een kind thuis komt te zitten is de stap naar school heel groot, door een tussenstation te creëren wordt deze stap al een stuk kleiner.

Benieuwd hoe Stichting LOEK@YOU kan ondersteunen? Lees voorbeelden waar andere instanties LOEK@YOU hebben benaderd voor ondersteuning en waar gewerkt wordt aan uitstroom van kinderen en jongeren naar dagbesteding, school of werk.

Kosten

Stichting LOEK@YOU heeft mogelijkheden om individuele begeleiding voor kinderen in het kader van de Jeugdwet, WMO en WLZ (PGB) te organiseren, zodat zorg en onderwijs elkaar versterken.

Contactbijeenkomsten voor ouders en opvoeders

Voor gezinnen is er LOEK@US, dit zijn contactbijeenkomsten waarin ervaringen met elkaar gedeeld kunnen worden. Ook zet stichting LOEK@YOU zich in voor preventie van (dreigend) schooluitval. Zo krijgen ouders, opvoeders en professionals in de zorg en onderwijs voorlichting, waarin het kind centraal staat en hoe welzijn (zorg) en ontwikkeling (onderwijs) elkaar versterken.

Wil je meer informatie of wil je je kind aanmelden?

Neem gerust contact met ons op via onze Aanmelden & Contact pagina.

Benieuwd naar ervaringen van kinderen en jongeren?

Lees verhalen van kinderen en jongeren die begeleiding van Stichting LOEK@YOU hebben gekregen. Of lees meer over de uitstroom van kinderen en jongeren.