Stichting LOEK@YOU

Stichting LOEK@YOU helpt kinderen en jongeren van 4 t/m 21 jaar (er zijn uitzonderingen mogelijk), met een gemiddeld tot hoog IQ waarvoor school geen (volledig) passend aanbod kan bieden. We begeleiden kinderen en jongeren die een korte time-out van school nodig hebben, dreigen uit te vallen of (deels) zijn uitgevallen op school.

Wat betekent LOEK@YOU?

Onze stichting heeft de naam LOEK@YOU en  L O E K staat voor Leren Op Eigen Kracht. Wij zien de kinderen en jongeren voor wie ze zijn. LOEK@YOU handelt vanuit het principe ‘natuurlijk leren’. Wij geloven dat kinderen en jongeren (weer) willen leren als de randvoorwaarden kloppen. Zo kunnen en mogen ze op hun ‘eigen-wijze’ manier ontdekken. De naam LOEK@YOU is uit te leggen als het Engelse ‘look at you’. LOEK@YOU, wij zien jou! Wij kijken naar de behoeften en talenten van kinderen en jongeren.

Individuele zorg en begeleiding: kijken naar wat wél kan

Stichting LOEK@YOU helpt kinderen en jongeren waarvoor (passend) onderwijs niet vanzelfsprekend is. We bieden individuele en ook groepsbegeleiding en kijken naar wat een kind of jongere wél kan. We gaan uit van de talenten ze hebben. In plaats van te benadrukken wat niet goed gaat, focussen we ons op wat wel goed gaat. We zien de kinderen en jongeren voor wie ze zijn, zodat ze zich thuis voelen, volledig tot bloei komen en weer mee kunnen doen in de maatschappij.

Ondersteuning voor ouders en (professioneel) begeleiders

Ook voor ouders kan het een uitdaging zijn als hun kind niet mee kan op school. Dat begrijpen wij heel goed, daarom bieden we ondersteuning in hun zoektocht naar begeleiding op maat, zorg en onderwijs voor hun kind.
We maken specifiek benodigde faciliteiten toegankelijk voor de kinderen, jongeren en hun begeleiders. Ook bieden wij ondersteuning, voorlichting en kennis aan organisaties en professionals op het gebied van onderwijs en zorg, om zo de positie van kinderen en jongeren daarin te verbeteren.

Wil je je kind aanmelden?
Lees meer over de procedure op Voor ouders en begeleiders.
Heb je behoefte aan lotgenoten contact?

Doel, missie & visie

Stichting LOEK@YOU werkt vanuit het principe ‘natuurlijk leren’. Leren op basis van intrinsieke motivatie, de motivatie die ontstaat uit een behoefte tot zelfontplooiing. Je zou ook kunnen zeggen dat intrinsiek gemotiveerde activiteiten, activiteiten zijn die iemand in zichzelf plezier geven. Deze activiteiten worden beïnvloed door een krachtige leeromgeving. Het resultaat: met veel plezier en voldoening gaat het leerrendement omhoog.

Stichting LOEK@YOU heeft als doel om:

 • Kinderen en jongeren – waarvoor deelname aan (passend) onderwijs geen vanzelfsprekendheid is – te helpen. Zodat welzijn, ontwikkeling en maatschappelijke participatie van deze kinderen en jongeren binnen hun mogelijkheden tot volledige bloei kunnen komen.
 • Ouders te ondersteunen bij hun zoektocht naar begeleiding op maat voor deze kinderen op de domeinen onderwijs en zorg.
 • Het toegankelijk maken van specifiek benodigde faciliteiten en omgevingen aan deze kinderen, jongeren en hun begeleiders.
 • Het geven van voorlichting aan, het delen van kennis met, en bieden van ondersteuning aan organisaties en professionals, gebaseerd op de domeinen onderwijs en zorg om de positie van deze kinderen en jongeren te verbeteren.
 • Alle verdere handelingen en activiteiten die met bovenstaande – in de ruimste zin – verband hebben te bevorderen.

Werkwijze

Stichting LOEK@YOU ontwikkelt en organiseert passende activiteiten en ondersteuning voor kinderen en jongeren die niet goed meekomen op school.

Wij gaan uit van een samenleving waarin iedereen mee mag doen. Voor kinderen is dit ook erg belangrijk, zodat ze hun eigen kracht leren kennen. Soms is hiervoor tijdelijk of blijvend iets extra’s nodig. Iemand die ze helpt hun talenten te ontdekken, zoals een ‘educatie maatje’. Of activiteiten die aansluiten bij de interesses van de kinderen om ontwikkeling te stimuleren.

Stichting LOEK@YOU biedt onderstaande activiteiten aan:

 • Gespecialiseerde individuele begeleiding
 • Groepsbegeleiding
 • Educatie maatjes
 • LOEK@TALENT – Talentprogramma’s
 • LOEK@SUMMER dagen
 • Onmoet-en- doet-ruimte
 • Vierplezier
 • Voorlichting en preventie
 • Vrijwilligersparticipatie
 • LOEK@US – Lotgenotencontact voor ouders
 • LOEK@BLOG