Trainingen

LOEK@YOU biedt verschillende trainingen aan, gericht op zowel kinderen als volwassenen.

LOEK@SCHOOL

LOEK@SCHOOL is een wekelijks programma op onze eigen locatie. Kinderen die begeleid worden op onze locatie volgen 1 á 2 keer per week schoolse lessen. De thema’s zijn gebaseerd op schoolvakken en persoonlijke interesses zoals verkeerslessen, geschiedenis, rekenen en meer. De lessen zijn bedoeld voor kinderen die daar zelf aan willen deelnemen. 

IkLAB

IkLAB is een naschools programma, ook beschikbaar in de zomervakantie, gericht op thema’s zoals emoties, zelfvertrouwen, angst, sociaal-emotionele vaardigheden en brugklasvoorbereiding. Het programma is gericht op groepen van maximaal 6 kinderen in de basisschoolleeftijd en bestaat uit 7 lessen van ongeveer 2 uur. De lessen worden aangepast naar behoeften van de school.

Trainingen

Maatwerktrainingen voor bedrijven en scholen, gericht op professionals, studenten en ouders/opvoeders. De trainingen worden op maat gemaakt en kunnen onder andere gaan over beroepsvaardigheden, omgaan met perfectionisme en inzicht in diverse problematieken (onder andere thuiszitters, autisme, ADHD en psycho-educatie voor ouders).

Neem contact met ons op voor meer informatie.