Vrijwilligersparticipatie

Bij Stichting LOEK@YOU geloven we dat iedereen talent heeft. Daarom streven we ernaar om niet alleen kinderen en jongeren die thuiszitten te ondersteunen, maar ook volwassen ‘thuiszitters’ in Veldhoven en omgeving. Dit zijn bijvoorbeeld volwassenen die om verschillende redenen niet actief kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt, zoals door burn-out, ziekte of een beperking.

Binnen Stichting LOEK@YOU krijgen deze volwassenen de kans om vrijwillig hun talenten in te zetten. Op deze manier dragen ze bij aan de inclusie van onze doelgroep en vergroten ze hun eigen kracht om (meer) deel te nemen aan de samenleving. Het bevorderen van zelfvertrouwen, zinvol bezig zijn en wederzijdse waardering staan hierbij centraal.

Heb je interesse om vrijwilliger te worden of wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op via vrijwilliger@lerenopeigenkracht.nl.